Beste collega,
mogen we vragen onderstaande - belangrijke zaken - door te nemen.
Heel wat vragen zullen daardoor al beantwoord zijn.


Aanbod: We bieden jullie de syllabus digitaal aan,

  • zodat je deze kan opslaan op jouw PC en bijhouden als naslagwerk
  • zodat je deze eventueel digitaal kan bijhebben tijdens de lesdagen

Als je een fysiek exemplaar (outprint) wenst bij te hebben tijdens de lesdag(en), dien je deze zelf uit te printen = ter plaatse kan géén outprint of kopij bekomen worden.


Werkwijze.

  • Ben je nog niet geregistreerd: Dan zal je +/- 1 week voor de start van de cursus een email ontvangen, getiteld “Chamilo”. Daarin worden Uw login gemeld en heb je toegang tot deze startpagina.
  • Vroeger al geregistreerd – je maakt reeds gebruik van ons platform, dan kan je direct -  met uw gekende gebruikersnaam + wachtwoord - verder op dit platform.
  • Heb je een inlog-probleem: wacht niet tot de laatste dag (minuut) om te reageren, want dan kunnen we je misschien niet meer helpen > het secretariaat sluit vanaf vrijdagmorgen tot en met zondagavond. Gelieve ons niet telefoneren, wel te mailen naar iczo@skynet.be
  • Belangrijk: Geef nooit uw codes door aan collega’s. Informatie i.v.m. uw privacy en scores zullen dan ook zichtbaar worden voor externen. We raden je ook aan geen persoonlijke wachtwoorden / logins in te voeren. Indien je deze zou vergeten, kunnen we je niet meer helpen.

  • Let op: Zolang de cursus nog niet officieel is opgestart en/of aangekondigd via email, zal je niets terugvinden onder "mijn cursussen". De cursist wordt tijdig – meestal +/- 1 week op voorhand - verwittigd om het platform uit te testen of alles naar behoren werkt.
  • Downloaden: de Syllabus of andere nodige zaken worden +/- een 3-tal dagen op voorhand op het platform geactiveerd, gekoppeld aan ons boekhoudprogramma. De cursusteksten zijn meestal in “pdf” welke je best gaat downloaden naar Uw harde schijf. Blijf dus zeker niet bij de online-versie, bijvoorbeeld op tablet, want de syllabus en eventuele toevoegingen aan de cursus verdwijnen één (1) dag na de opleiding van het platform en zullen online niet meer beschikbaar zijn voor later gebruik.
  • Update: Raadpleeg regelmatig het platform, zeker altijd de dag voor de lesdag. Het kan zijn dat de docent nog nieuwe zaken heeft toegevoegd die je nodig kan hebben tijdens de cursusdag.

  • Pdf: Hiervoor gebruik je best Acrobat Reader. Deze kan je gratis downloaden op https://get.adobe.com/nl/reader/.

De cursist: Er wordt van de cursist "totaal" niet verwacht de syllabus al in te lezen, in te studeren of zaken voor te bereiden. We raden het zelfs ten stelligste af, om zo foutieve interpretaties of vooringenomen zienswijzen omtrent het onderwerp te verwerven alvorens de docent het heeft uitgelegd of gedoceerd. Je komt best onvoorbereid en ontspannen naar de lesdag(en).

Copyright: In de cursus wordt ook gebruikt gemaakt van teksten uit eigen intellectuele creatie van de docent(en) en beeldmateriaal met copyrights. Wanneer jij deze (digitaal) verspreidt, kan je aansprakelijk gesteld worden bij eventuele aanklachten en procedures door de ontwikkelaars er van.

Auteursrecht: Het tijdens de cursus door ICZO vzw algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist. Het auteursrecht blijft eigendom van ICZO vzw en zijn docenten en auteur. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) - zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van ICZO vzw - is NIET toegelaten.
Het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn en/of de syllabus - al of niet digitaal - is overhandigd, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan.

We wensen je veel succes met de opleiding.

Het docenteam


Belangrijk informatie voor MAC-gebruikers

 

Als je de vraag krijgt naar een wachtwoord bij het afprinten . Dat ligt aan het ingebouwde beveiligingssysteem in Mac. Dat heet sleutelhangertoegang. Bij download van bestanden in PDF of zelf programma’s die volgens Mac onbetrouwbaar zijn kan het zijn dat men deze beveiliging moet ontgrendelen met een wachtwoord (zelf opgegeven) of het certificaat (zoals dat noemt) toegang verlenen tot de nieuwe materie. Dit alles kan men dus terugvinden in “SLEUTELHANGERTOEGANG”. Je kan ook zelf dingen terugvinden in de support van Apple uiteraard. Als deze dingen goed staan ingesteld mag dat geen problemen geven